FORGOT YOUR DETAILS?

WYDARZENIA

WIZYTA STUDYJNA W DZIENNYM DOMU SENIOR+ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

/ / WYDARZENIA

Ciepło, otwartość, wiedza i doświadczenie… Pośród takich wartości upłynęła wizyta studyjna, w
której uczestniczyli członkowie Sekcji Gerontologicznej Koła Naukowego Studentów i Absolwentów
WASE. W przedświątecznym klimacie studenci wspólnie z opiekunem prof. WASE dr Danutą
Krzysztofiak, odwiedzili Dzienny Dom Senior+ w Środzie Wielkopolskiej.

Dzięki życzliwości Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Danuty Wieczorek, uczestnicy poznali historię, okoliczności utworzenia i infrastrukturę placówki, zapoznali się z bogatą ofertą świadczonego wsparcia, mogli porozmawiać z seniorami, przyjrzeć się pracy doświadczonej kadry, a także poznać inne, różnorodne, a nierzadko nowatorskie działania realizowane na rzecz osób starszych w gminie Środa Wielkopolska.

W spotkaniu wzięli udział studenci pedagogiki i pracy socjalnej, w tym nowo powstałej specjalności na
studiach I stopnia – pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i gerontologii. To był bardzo wartościowy
i inspirujący czas, dziękujemy!

Copyright © 2023 Koło Naukowe WASE | kn.wase.edu.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.

TOP