FORGOT YOUR DETAILS?

PATRONAT

Prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

Życiorys i przebieg pracy zawodowej

Urodziłem się 16 października 1946 roku w Sokolnikach Wielkich w województwie wielkopolskim. W latach 1953-60 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Wielkich. Tam też w 1958 roku wstąpiłem do ZHP. OD 1960 do 1965 roku byłem uczniem Liceum Pedagogicznego w Rogoźnie Wlkp. i nadal byłem członkiem ZHP. W 1964 roku zostałem instruktorem ZHP (funkcję tę pełniłem do 1971 roku).W roku 1965 rozpocząłem studia na UAM w Poznaniu, na kierunku – matematyka; w marcu 1968 roku przez okres 3 miesięcy zostałem zawieszony w prawach studenta.W 1970 roku ukończyłem studia i rozpocząłem pracę na UAM na stanowisku asystenta.

W latach 1974 – 1995 byłem członkiem i działaczem partii lewicowych: PZPR, SdRP. SLD. W 1997 roku zaangażowałem się w pracę samorządu miejskiego. W latach 1998 – 2004 pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. Od 1998 – 2014 byłem radnym Rady Miejskiej. Od 2014 r. jestem Radnym Rady Powiatu.

Wykształcenie

Matematyk (1970) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stopnie naukowe

1977 - doktor nauk matematycznych

1987 - doktor habilitowany nauk matematycznych

2002 - tytuł profesora

Tytuły rozpraw

Praca magisterska: "Zwartość i jej rola w analizie" Praca doktorska: " Uogólnione równania różniczkowe i twierdzenia o punkcie stałym". Praca habilitacyjna: " Istnienie i własności rozwiązań równań różniczkowych w przestrzeni Banacha"

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Analiza matematyczna, równania różniczkowe, funkcje analityczne, analiza funkcjonalna, rachunek prawdopodobieństwa, geometria, logika, ekonomia matematyczna, statystyka w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Zielonogórskim, w WSSE w Warszawie, w WWSSE w Środzie Wlkp., w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.

Stanowisko

Profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i WWSSE w Środzie Wlkp.

Uprawiana dziedzina

Analiza matematyczna, równania różniczkowe, różnicowe i całkowe, równania na skali czasowej, teoria punktu stałego, zastosowania matematyki w ekonomii.

Kształcenie kadry naukowej

I. Promotorstwo w zakończonych przewodach doktorskich:

1. Mieczysław Cichoń (UAM, Poznań) " Zastosowanie miar niezwartości w teorii inkluzji różniczkowych w przestrzeni Banacha", 19.10.1990 - 26.06.1992.

2. Sławomir Krzyśka (UAM, Poznań), " Wybrane zastosowanie mocnych i słabych stron niezwartości", 17.12.1993 - 12.01.1996.

3. Nasr Mustafa Ali (Egipt), " Fixe point theorems and its applications", 15.03.1996 - 1998.

4. Aneta Sikorska (UAM, Poznań)," Całka typu Henstocka - Kurzweila, jej uogólnienia oraz zastosowania do równań różniczkowych i całkowych", 3.04.1998 - 20.06.2000.

5. Piotr Majcher, " Nielokalne zagadnienia dla równań różniczkowych i różnicowych w przestrzeni Banacha" (czerwiec 2002) 6. Samir Saker (Egipt)," Oscilation theory of delay differential and diffrence equations and some of their applications" (listopad 2002)

7. Magdalena Roszak (UAM, Poznań)," O własnościach zbiorów rozwiązań równań różniczkowo - całkowych i różnicowych w przestrzeniach Banacha" 2004r.

8. Anna Kisiołek (UAM, Poznań), „ Istnienie i własności asymptotyczne równań różnicowych w przestrzeniach Banacha oraz uniwersalny model skali czasowej i jego zastosowania” 2011r. 3

II. Kierowanie stażem naukowym:

1. N. Mostafa Ali i Samir Saker - stypendium rządowe - Egipt.

2. Staże prof. Sushila Sharma - stypendium rządu Indii .

3. A. Yantir - stypendium rządu Turcji.

4. Opieka nad doktorantami Studium Doktoranckiego Matematyki

III . Inne formy kształcenia kadry:

- Recenzent rozpraw habilitacyjnych: Longina Rybińskiego i Ewy Piotrowskiej,

- recenzent rozpraw doktorskich: Mariusza Michty, Ewy Schmeidel, Danuty Ozdarskiej, Agnieszki Szawioły, Małgorzaty Zbąszyniak, Andrzeja Kisielewicza, Grzegorza Grzegorczyka, Magdaleny Adamczak, Aliny Gleska, Anny Andruch - Sobiło.

- kierowanie Zakładem Równań Różniczkowych od 1991roku oraz prowadzenie seminarium z równań różniczkowych, w których uczestniczą także pracownicy Politechniki Poznańskiej.

- Kierowanie Studium Podyplomowym z Matematyki i Studium Podyplomowym z Informatyki od 1991 roku.

- Wykłady na konferencjach dla nauczycieli matematyki organizowanych przez WOM

- Promotorstwo w ponad 200 pracach magisterskich z matematyki i jej zastosowań w ekonomii.

Działalność organizacyjna

1987 -1991 - wicedyrektor Instytutu Matematyki;

od 1991 - kierownik Zakładu Równań Różniczkowych;

od 1991 - kierownik Studium Podyplomowego z Matematyki i Studium Podyplomowego z Informatyki;

1991-1992 - kierownik Zakładu Analizy Matematycznej w WSP w Zielonej Górze;

1997 - 2003 - Prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego - przez wiele lat praca w Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej dla Nauczycieli Matematyki; - od wielu lat praca w komisjach rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów w Instytucie Matematyki UAM oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki ( m. in. jako sekretarz komisji, egzaminator, przewodniczący), a także w Uniwersytecie Europejskim " Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą (jako egzaminator)

2002 – założyciel Fundacji Edukacja w Środzie Wlkp. (instytucja pożytku publicznego) i jej prezes

2005 – Fundacja Edukacja utworzyła Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno – Ekonomiczną w Środzie Wlkp.

2005-2007 - Rektor WWSSE w Środzie Wlkp.

2007 - 2018 - Prorektor WWSSE

od 2018 – Rektor WWSSE

2009 – 2011 Fundacja wybudowała nowy budynek dydaktyczny dla WWSSE w Środzie Wlkp.

Inna działalność

1. Recenzowanie książek i prac naukowych dla: KBN, redakcji różnych czasopism matematycznych oraz Mathematical Reviews.

2. Członek Komitetu Redakcyjnego "Discussiones Mathematicae", "Próby i Szkice Humanistyczne", " Studies of economic and social processes".

3. Szereg wykładów na konferencjach i w różnych uniwersytetach m. in.: - Conference of Differentia Equations and their Applications, Equadiff 9 (1997) Brno; - Difference Equations (1998) Poznań; - Fifth International Conference Inclusions Gronów; - International Scientific Conference on Mathematics (1999) Herlany ( Słowacja)

4. Współpraca m.in. z profesorami z uniwersytetów w : Aligarh ( Indie) - M.S. Khan, Grand Forks (USA) - J. Nowok, Bratysławie - J. Diblik, A. Doszla, Koszycach - A. Hascak, Płowdiw - J. Bainow, Mińsku - E. Barabanow, A. Korzjuk, Monachium - R. Bader, Neapolu - S.Sessa, Ołomuńcu - J. Andres, Port Said - M. D. Khan, Unjain (Indie) - S. Sharma, Ismaili (Egipt) - N.M. Ali, Ankarze - A.Yantir.

5. Współorganizator V Międzynarodowej Konferencji z p-addycznej analizy funkcjonalnej 2-7 czerwca Poznań 1998 roku.

6. Współorganizator konferencji: z okazji 10 rocznicy śmierci prof. W. Orlicza Poznań - wrzesień 2000 r., 100 rocznicy urodzin prof. W. Orlicza , Poznań 2004r., oraz Zjazdu Polskiego Towarzystwa Matematycznego 2004 r.

7. Od 1998-2004 Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Wlkp., od 1998 radny Rady Miejskiej

Nagrody

1998 - nagroda Ministra Edukacji Narodowej z tytułu osiągnięć naukowych, od kilkunastu lat (niemal co roku) nagrody Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub Dziekana za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne.

2004 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

2017 - tytuł Doktora Honoris Causa

2017 - Złoty Medal Akademii Narodowej „K.D. Uszyński”.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Członek Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego

Publikacje

Autor lub współautor artykułów naukowych opublikowanych w różnych krajach świata np.: USA, Japonia, Indie, RFN, Polska, Serbia, Włochy, Czechy, Węgry, Słowacja, Korea oraz podręcznika "Elementy matematyki dla informatyków"

Lista publikacji

1. Common fixed point theorems in metric spaces, Demonstr. Math. 9 (1976), 301-306.

2. Some fixed point theorems, Demonstr. Math. 9 (1976), 507-515.

3. Common fixed point of correspondences, Funct. Approximatio, Comment. Math.

4 (1976), 163-166 (współautor: B. Rzepecki).

4. A note on concractive mappings and generalizations, Bull. Acad. Polon. Sci. Math. Astronom. Phys. 9 (1976), 743-747 (współautor: B. Rzepecki).

5. A note on concractive mappings and generalizations II, Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roum. 18 (1974), 311-314 (współautor: B. Rzepecki).

6. A note on Smart Theorem, Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roum. 20 (1976), 265-267 (współautor: B. Rzepecki).

7. Some variants of Banach fixed point theorem and applications to differential equations, Discuss. Math. Differ. Incl. Control Optim.3 (1980), 53-67 (współautor: B. Rzepecki).

8. Kneser type theorems for ordinary differential equations in Banach spaces, J. Differ. Equations 45 (1982), 139-146.

9. A functional differential equations in Banach spaces, Demonstr. Math. 15 (1982), 113-130.

10. Knesser's theorem for weak solutions of ordinary differential equations in Banach spaces, Publ. Inst. Math. (Beograd) 32 (1982), 99-103 (współautor: S. Szufla).

11. Structure of the weak solutions set of ordinary differential equations in Banach space, Ann. Pol. Math. 44 (1984), 67-72.

12. Knesser's theorem for hyperbolic equation, Funct. Approximatio, Comment. Math. 14 (1984), 183-196.

13. Some common fixed point theorems for multi-valued mapping, Demonstr. Math. 17 (1984), 997-1002 (współautor: M.S. Khan, M.D. Khan).

14. Existence theorems for ordinary differential equations in Banach spaces, Abstracts Equadiff 6 Brno (1985), 73-75 (współautor: B. Rzepecki).

15. On the existence of solutions of differential equations in Banach spaces, Bull. Pol. Acad. Sci. Math. 33 (1985), 607-614.

16. Existence theorems for multivalued hyperbolic equation, Comment. Math. 27 (1987), 115-119.

17. Existence theorem for the hyperbolic equation in Banach spaces, Demonstr. Math. 20 (1987), 489-494 (współautor: M. Dawidowski, B. Rzepecki).

18. On set valued and single-valued mappings with common fixed points, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 2 (1987), 71-81 (współautor: M.S. Khan, S. Sessa).

19. Fixed points for concractive correspondences, Demonstr. Math. 20 (1987), 495-501.

20. Existence theorem for hyperbolic equation in Banach space, Funct. Approximatio, Comment. Math.16 (1988), 207-216.

21. Existence theorem for multivalued hyperbolic equations in Banach spaces, Funct. Approximatio, Comment. Math. 16 (1988), 217-224.

22. An existence theorem for bounded weak solutions of differential equations in Banach spaces, Fasc. Math. 18 (1988), 23-28.

23. Fixed point theorems for point to set maps, Math. Japon. 33 (1988), 409-415 (współautor: M.S. Khan).

24. An existence theorem for the generalized hyperbolic equation in Banach space, Comment. Math. 30 (1990), 35-43 (współautor: M. Dawidowski).

25. Existence theorem for hyperbolic differential inclusion with Caratheodory right side, Discuss. Math. Differ. Incl. Control Optim. 10 (1990), 69-75 (współautor: M. Dawidowski, M. Kisielewicz).

26. Classical solutions of differential inclusions on closed sets, Fasc. Math. 23 (1991), 77-80.

27. On bounded solutions of hyperbolic differential inclusions in Banach spaces, Demonstr. Math. 25 (1992), 153-159 (współautor: M. Dawidowski).

28. Existence theorems for differential inclusions in Banach spaces, Discuss. Math. Differ. Incl. Control Optim. 13 (1993), 83-85 (współautor: M. Dawidowski).

29. Weak solutions of differential equations and inclusions in Banach spces, Discuss. Math. Differ. Incl. Control Optim. 13 (1993), 127-131 (współautor: S. Krzyśka).

30. On the set of solutions of the Cauchy problem in Banach spaces, Arch. Math. 63 (1994) 251-257 (współautor: M. Cichoń).

31. On a fixed point theorem for weakly sequentially continuous mapping, Discuss. Math. Differ. Incl. Control Optim. 15 (1995), 15-20.

32. Knesser's theorems for strong, weak and pseudosolutions of ordinary differential equations in Banach spaces, Ann. Pol. Math. 62 (1995), 13-21 (współautor: M. Cichoń).

33. Równania różniczkowe, Serta Mathematica Andreae Alexiewicz, Poznań 1996, 135-142 (praca przeglądowa).

34. Existence theorems for the Hammerstein integral equation, Discuss. Math. Differ. Incl. Control Optim. 16 (1996), 171-177 (współautor: M. Cichoń).

35. On the convergence of the Ishikawa interates to a common fixed point for a pair of multivalued mappings, Acta Math. Hungar. 75 (1997), 253-257 (współautor: N. M. Ali).

36. A multivalued fixed point theorems in non-Archimedean vector spaces, Novi Sad J. Math. 26 (1996), 111-115 (współautor: N. M. Ali).

37. Fixed point theorems for weakly condensing and weakly compact maps, Demonstr. Math. 30 (1997), 105-108 (współautor: N. M. Ali).

38. On the existence of weak solutions of the Darboux problem for the hyperbolic partial differential equations in Banach spaces, Fasc. Math. 28 (1998), 93-99 (współautor: N. M. Ali).

39. Fixed point theorems for upper semicontinuous and weakly-weakly upper semicontinuous multivalued mappings, Math. Japon. 47 (1998), 237-240 (współautor: S. Krzyśka).

40. On bounded pseudo and weak solution of a nonlinear differential equation in Banach spaces, Demonstr. Math. 32 (1999), 323-330 (współautor: S. Krzyśka).

41. Some remarks on the structure of the solution set for differential inclusions in Banach spaces, J. Math. Anal. Appl. 233 (1999) No 2, 597-606 (współautor: M. Cichoń).

42. Differential equations in Banach space and Henstock-Kurzweil integrals, Discuss. Math.Differ. Incl. Control Optim. 19 (1999), 35-43 (współautor: A. Sikorska).

43. Henstock-Kurzweil-Pettis integrals and some existence theorems, in: Proc. Int. Conf. Math. Herlany 1999, 53-56 (2000) (współautor: M. Cichoń, A. Sikorska).

44. Kneser-type theorem for the Darboux problem in Banach spaces, Comment. Math. Univ. Carolin. 42 (2001), 267-279 (współautor: M. Cichoń).

45. Asymptotic properties of solution of difference equations, Nonlinear Anal., Theory Methods Appl. 47 (2001), 4697-4705 (współautor: M. Dawidowski, J. Morchało).

46. A discrete boundary value problem in Banach spaces. Glasnik Mat. III Ser. 36 (56) (2001), 233-239 (współautor: M. Dawidowski, J. Morchało).

47. Common coincidence point in fuzzy metric space, J. Fuzzy Math. 9 (33), (2001), 171-179 (współautor: S. Sharma).

48. Oscillation of delay parabolic differential equations with several coefficients, J.Comput. Appl. Math. 147(2002), 263-275 (współautor: S. H. Saker ).

49. Oscillation and stability in nonlinear delay differential equations of population dynamics, Math. Comp. Model. 35(2002), 295-301 (współautor:S. H. Saker ).

50. Oscillation of solutions to neutral delay differential equations, Math. Slovaca, 52 (2002), No 3, 343-359 (współautor: S. H. Saker ).

51. Common coincidence point in fuzzy metric space, J. Fuzzy Math., Vol. 10, 1(2002) (współautor: S. Sharma).

52. New oscillation criteria of first order delay differential equations, Demonstr. Math. 35(2002), 313-324 (współautor: S. H. Saker ).

53. Oscillation of paraboli delay differentia equations, Demonstr. Math. 34(2002), 791-802 (współautor: S. H. Saker ).

54. Oscillation of parabolic delay differential equations with positive and negative coefficients, Comment. Math. 42 (2), 2002, 221-236 (współautor: S. H. Saker ).

55. Oscillation of nonlinear neutral delay differential equation of second order, Discuss. Math. Differ. Incl. Control Optim. 22(2002), 95-102 (współautor: S. H. Saker )

56. Common fixed point, multimaps in fuzzy metric space, East Asian Math. J. (Korea), 18(2002), 13-20 (współautor: S. H. Saker ).

57. Oscillation of solutions to nonlinear neutral delay differential equations, J. Appl. Anal., Vol. 8, No. 2 (2002), 261-278 (współautor: S. H. Saker ).

58. Oscillation and global attractivity in a discrete survival red blood cells model, Appl. Math., 30, No 4, (2003), 441-449 (współautor: S. H. Saker ).

59. Kamenev-type oscillation criteria for hyperbolic delay difference equations, Demontr. Math.36, (2003), 113-122 (współautor: S. H. Saker ).

60. Kamenev-type oscillation criteria for sublinear delay difference equations, Indian J. Pure Appl. Math., 34(8), (2003), 1273-1284 (współautor: S. H. Saker, J. Morchało ).

61. New oscillation criteria for first order nonlinear neutral delay differentia equations, Appl.Math.Comput., 142, (2003), 225-242 (współautor: S. H. Saker, J. Morchało).

62. A discrete boundary value problem with parameters in Banach space, Glasnik Mat. III Ser., 28(58), (2003), 299-309 (współautor: J. Morchało, A. Puk )

63. On some continuous and discrete equations in Banach spaces on unbounded intervals, Appl. Math.Comput. 136(2003) (współautor: P. Majcher).

64. The Henstock-Kurzweil-Pettis integrals and existence theorems for the Cauchy problem, Czech. Math. J., 54 (129), (2004), 279 - 289 (współautor: M. Cichoń, A. Sikorska).

65. The asymptotic stability of the functional-integral equation in Banach spaces, Comment.Math. 44 (2) (2004), 279-285 (współautor: M. Roszak).

66. Asymptotic behaviour of solutions of nonlinear delay difference equations in Banach spaces, Int. J. Math. Math. Sci. , No.17, 2769-2774 (2005), (współautor: A. Kisiołek),

67. The set of pseudo solutions of the differential equation in Banach spaces , Publ. Math. Debrecen, 68/3-4, 297-308, (2006), (współautor: A. Sikorska - Nowak).

68. A common fixed point theorem for multivalued mappings through $T$-weak commutativity, Math. Morav. 10, 55-60 (2006), (współautor: B. Deshpande ).

69. Coincidence point for noncompatible multivalued maps satisfying an implicit relation, Demonstr. Math. 39, No. 4, 855-862 (2006), (współautor: B. Deshpande).

70. Nonlinear difference equations in Banach spaces, Folia Math. 14, No. 1, 17-23 (2007). (współautor: A. Kisiołek)

71. Common fixed point of multivalued mappings without continuity, Fasc. Math. 37, 19-26 (2007), (współautor: B. Deshpande ).

72. Common Fixed Point for Weakly Compatible Maps in Metric Spaces, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, 31: 89-94, (2007) (współautor: S. Sharma).

73. Some Common Fixed Point Theorems in Menger Space Under Strict Contractive Conditions, Southeast Asian Bulletin of Mathematics 32: 117-124, (2008) (współautor: S. Sharma).

74. Common fixed point of non self mappings in convex metric spaces, Ital. J. Pure Appl. Math. 24, 35-40 (2008). (współautor: S. Sharma).

75. Comments on "A fixed point theorem in Menger space through weak compatibility" Ital. J. Pure Appl. Math. 23, 151-160 (2008). ( współautor: B. Deshpande )

76. Noncompatibility, discontinuity in consideration of common fixed point of set and single valued maps, Southeast Asian Bull. Math. 32, No. 3, 467-474 (2008) (współautor: B. Deshpande).

77. Weak solutions for the dynamic Cauchy problem in Banach spaces, Nonlinear Analysis, Theory, Method and Applications, 71, 2936-2943, (2009). (współautorzy: M. Cichoń, A. Sikorska-Nowak, A. Yantir)

78. Existence of solutions of the dynamic Cauchy problem on infinite time scale intervals, Discuss. Math., Differ. Incl., Control and Optimization 29(2009), 113-126. (współautor: A. Sikorska-Nowak)

79.Metrization of a commodity market, 2009 preprint, WWSSE Środa Wlkp. (współautor; P. Kubiaczyk).

80. Time scale calculation in mathematical economics, Studies of Economic and Social Processes, Part 1, 7-24, 2010 ( współautor: A. Kisiołek).

81. Wstęp do czwartego tomu, Prób i Szkiców Humanistycznych, 2010, ( współautor: A. Radziewicz – Winnicki, T. Frąckowiak)

82. New consumer utility function, Studies of Economic and Social Processes, Part 2, 205- 210, 2011 (współautor: P. Kubiaczyk).

83. Existence of solutions of the dynamic Cauchy problem in Banach spaces, ( Demonstratio Mathematica, 2 or 3 of volume 45(2012)). (współautor: M. Cichoń, A. Sikorska-Nowak, A. Yantir).

84. Czas, Przestrzeń I Droga w wędrowaniu ku Prawdzie, Próby I Szkice Humanistyczne, 2012, (współautor: K. Marzec – Holka, A. Radziewicz – Winnicki, P. Frąckowiak).

85. Asymptotic properties of third order functional dynamic equations on time scales (przyjęta do druku w Annales Polonici Mathematici) ( współautor: S. A. Saker).

86. Oscillation criteria for nonlinear neutral functional dynamic equations on time scales, Mathematica Slovaca 63 (2013) No2,263-290 (współautor: S. Saker, A. Sikorska – Nowak).

87. Nonlinear Sturm – Liouville dynamic equation with a measure of noncompactness in Banach spaces ( Bulletin of the Belgian Mathematical Society), współautor: A. Sikorska – Nowak, A. Yantir, 2013, Volume:20,587-601.

88. Carathéodory solutions of Sturm-Liouville dynamic equation with a measure of noncompactness in Banach spaces (współautorzy: A. Sikorska-Nowak, A. Yantir, I), Central European Journal of Mathematics, Open Math. 13: 6–15, (2015). 89.Asymptotic properties of third order functional dynamic equations on time scales, (współautor: S. Saker), Annales Polonici Mathematici 01/2011; 100(3):203-222. DOI: 10.4064/ap100-3-1.

90. Distribution of zeros and disconjugacy of fourth order differential equations, Math. Nachr. 289, No.1, 97-115, (2016), współautor S.H. Saker.

91. Opial and Pólya type inequalities via convexity, Fasciculi Mathematici, No. 60, 145-159, (2018), współautor S.H. Saker, D. M. Abdou.

92.S. H. Saker, I. Kubiaczyk, Reverse Dynamic Inequalities and Higher Integrability Theorems, J. Math. Anal. Appl. 471 (1-2) (2019), 671-686.

93. Self-Improving Properties of Discrete Gehring and Muchenhoupt Classes, J. Math. Anal. Appl. S. H. Saker and I. Kubiaczyk, (submitted)

94. Higher Summability and Discrete Weighted Muckenhoupt and Gehring Type Inequalities, Proc. Eden. Math. Soc S. H. Saker, and I. Kubiaczyk (in press) 95. Stability for functional differential equations with delay in Banach spaces; A. Kisiołek, I. Kubiaczyk, A. Sikorska-Nowak (wysłane do druku).

Podręcznik dla studentów "Elementy matematyki dla informatyków, UAM Poznań 1999, (współautor: M. Cichoń, A. Sikorska, A. Waszak).

Copyright © 2023 Koło Naukowe WASE | kn.wase.edu.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.

TOP