FORGOT YOUR DETAILS?

SEKCJA GERONTOLOGICZNA

Opiekun sekcji
dr Danuta Krzysztofiak, prof. WASE

Jeśli…

  • jesteś osobą, która czuje, że studiowanie to nie tylko czas uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów, ale i szansa na dodatkowe aktywności i pogłębiony rozwój;
  • lubisz działać - także na rzecz innych, poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe doświadczenia przydatne w życiu zawodowym;
  • interesujesz się problemami osób starszych, rozumiesz potrzebę działań na rzecz wspomagania seniorów i integracji międzypokoleniowej

…oznacza to, że Sekcja Gerontologiczna Koła Naukowego Studentów i Absolwentów WASE  jest zdecydowanie dla Ciebie!

Kim jesteśmy?

W wielkim skrócie - jesteśmy zespołem studentów pedagogiki i pracy socjalnej pod życzliwym kierunkiem prof. WASE dr Danuty Krzysztofiak. Istniejemy od listopada 2023r. i planujemy intensywny rozwój!

Co chcemy robić?

  • Poznawać praktyczne aspekty pracy z osobami starszymi podczas zajęć terenowych i wizyt studyjnych (pierwsza zaplanowana wizyta studyjna już w grudniu br.!)
  • Realizować projekty badawcze i seminaria naukowe prezentujące ich efekty (ruszamy z naszym przedsięwzięciem badawczym w okresie styczeń/luty 2024r.)
  • Organizować spotkania edukacyjne, poszerzać wiedzę i zarażać się pasją (pierwsze spotkanie z cyklu Obszary działalności pomocowej odbędzie się w styczniu 2024r., poświęcone będzie wolontariatowi hospicyjnemu)
  • Uczestniczyć w konferencjach naukowych, warsztatach szkoleniowych (zapraszamy na warsztat hortiterapeutyczny wiosną)
  • …a jaki Ty masz pomysł…? J

Jeśli chcesz do nasz dołączyć…

...skontaktuj się z naszym opiekunem prof. WASE dr Danutą Krzysztofiak wysyłając maila: [email protected]. Uzyskasz dostęp do naszej grupy FB, która służy nam jako platforma komunikacji. Dowiesz się o terminie kolejnego spotkania, wszystkich planowanych inicjatywach i zostaniesz jednym z nas J Rozwijajmy się razem! ZAPRASZAMY!

Copyright © 2023 Koło Naukowe WASE | kn.wase.edu.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.

TOP