AKADEMICKIE MISTRZOSTWA MENEDŻERSKIE

Akademickie Mistrzostwa Menedżerskie

Do Akademickich Mistrzostw Menedżerskich zgłosili się studenci naszej uczelni – jeden 3 osobowy zespół studiów magisterskich na Wydziale Ekonomicznym, członkowie Sekcji Ekonomicznej Koła Naukowego.

Gratulujemy im ambicji i życzymy powodzenia 🙂

Akademickie Mistrzostwa Menedżerskie są: 

  • przestrzenią, gdzie studenci mogą zyskać praktyczne doświadczenie, które ubogaci ich tworzące się CV
  • aktywnością rozwijającą zainteresowania studentów w zakresie prowadzenia własnego biznesu
  • okazją do zaangażowania studentów w ogólnopolskie wydarzenie
  • szansą na wspieranie inicjatyw proprzedsiębiorczych.

W rywalizacji biorą udział zespoły składające się z 3 studentów. Zespoły wcielają się w role wirtualnych przedsiębiorców i prowadzą swoją firmę. Pula nagród + 20 tys. zł. 

Jak wygląda rozgrywka?

Studenci wcielają się rolę właścicieli wirtualnych firm w Branżowej Symulacji Biznesowej „Biuro Podróży” i podejmują realistyczne decyzje menedżerskie. Zarządzają takimi obszarami jak oferta, inwestycje, HR, dostawcy, sprzedaż, marketing czy finanse.

Zaczynają od sesji online z trenerem symulacji. Następnie przez 5 tygodni Zarządzają swoimi wirtualnymi biznesami w tygodniowych okresach decyzyjnych. Po każdej rundzie otrzymują feedback i ulepszają swoje strategie biznesowe.

Więcej informacji na stronie: https://mistrzostwa.revas.pl/amm_sm.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniu 25.11.2023 w siedzibie Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. „Społeczno-ekonomiczne konsekwencje wojny w Ukrainie”. Jej organizatorami oprócz Wydziału Ekonomicznego WASE były także Międzynarodowy Uniwersytet Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych im. Akademika Stiepana Demianchuka w Równem (Ukraina) oraz Katedra Zarządzania Organizacjami Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” (Ukraina). Temat konferencji był niezwykle ważny i aktualny, jej celem bowiem była ocena wpływu wojny w Ukrainie na sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną w Polsce i na świecie.

Wydarzenie miało charakter hybrydowy, część wystąpień odbywała się w trybie zdalnym, dzięki czemu mogliśmy wysłuchać m.in. Prof. Vitalija Demianchuka, Rektora Międzynarodowego Uniwersytetu Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych im. Akademika Stiepana Demianchuka w Równem (Ukraina), Prof. Oleha Karyy’ego kierownika Katedry Zarządzania Organizacjami Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” (Ukraina), Prof. PCz. Pawła Kobisa z Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Dr Nataliię Moroziuk reprezentującą KTH Royal Institute of Technology (Szwecja).

Wśród prelegentów i gości obecni byli także przedstawiciele innych ośrodków naukowych, w tym m.in. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Organizacji konferencji towarzyszyło wcześniejsze wydanie monografii: J. Babiak, A. Kisiołek, W. Sługocki (eds.), Socio-economic consequences of the war in Ukraine, The Greater Poland Academy of Social and Economic Sciences in Środa Wielkopolska – Academy of Applied Sciences & Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Środa Wlkp. 2023.

Organizatorzy składają podziękowania Szanownym Prelegentom oraz licznie zgromadzonym uczestnikom zarówno na sali plenarnej, jak i online. Szczególne podziękowania należą się członkom Koła Naukowego Studentów i Absolwentów WASE za pomoc w organizacji konferencji.

SPOTKANIE EDUKACYJNE

W sobotę 13 stycznia br. w auli naszej uczelni odbyło się pierwsze spotkanie edukacyjne w ramach
cyklu OBSZARY DZIAŁALNOŚCI POMOCOWEJ poświęcone idei wolontariatu hospicyjnego,
zorganizowane przez Sekcję Gerontologiczną Koła Naukowego Studentów i Absolwentów WASE pod
opieką prof. WASE dr Danuty Krzysztofiak.

Naszym gościem była Pani Marta Tomys – Pełnomocnik Zarządu ds. Wolontariatu i Fundraisingu w
Stowarzyszeniu Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej. Pani Marta opowiedziała
historię średzkiego hospicjum oraz przedstawiła różne formy wolontariatu, w które można się
zaangażować. Wierzymy, że piękna idea pomocy osobom chorym terminalnie i ich bliskim będzie
niosła się dalej i przyniesie jeszcze wiele dobrego!

Ciepło, otwartość, wiedza i doświadczenie… Pośród takich wartości upłynęła wizyta studyjna, w
której uczestniczyli członkowie Sekcji Gerontologicznej Koła Naukowego Studentów i Absolwentów
WASE. W przedświątecznym klimacie studenci wspólnie z opiekunem prof. WASE dr Danutą
Krzysztofiak, odwiedzili Dzienny Dom Senior+ w Środzie Wielkopolskiej.

Dzięki życzliwości Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Danuty Wieczorek, uczestnicy poznali historię, okoliczności utworzenia i infrastrukturę placówki, zapoznali się z bogatą ofertą świadczonego wsparcia, mogli porozmawiać z seniorami, przyjrzeć się pracy doświadczonej kadry, a także poznać inne, różnorodne, a nierzadko nowatorskie działania realizowane na rzecz osób starszych w gminie Środa Wielkopolska.

W spotkaniu wzięli udział studenci pedagogiki i pracy socjalnej, w tym nowo powstałej specjalności na
studiach I stopnia – pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i gerontologii. To był bardzo wartościowy
i inspirujący czas, dziękujemy!